การติดตั้งระบบล๊อกประตู
การติดตั้งกลอนไฟฟ้าแบบ Electric strike
การติดตั้งกลอนไฟฟ้าแบบ Magnetic Lock
การใช้อุปกรณ์เสริม LZ ช่วยติดตั้งการเปิดเข้าหรือเปิดออก
การติดตั้งกลอนไฟฟ้าแบบ Electric Bolt Lock (แบบเดือย)
กลอนไฟฟ้าติดตั้งง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
Electric Door Lock installation
SME Product
Thailand 1995
หน้าแรก
worldtech2009001020.jpg
สินค้าคุณภาพราคาประหยัด
16 ปี แห่งความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทย
ยินดีพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ
SME Product
Thailand 1995
Copyright (C) 1995-2011 Worldtech Business (Thailand) CO.,LTD. All Rights Reserved
Email: worldtech914@gmail.com Tel.02-918-1977,087-495-7395 Fax.662-918-1986

Installation Door Lock

สำหรับประตูเปิด 2 ทาง
สำหรับประตูเปิดทางเดียวหรือบานเลื่อน
สำหรับประตูเปิดทางเดียวเท่านั้น
btnprint.gif