รายละเอียดเครื่องบันทึกเวลา
btnprint.gif
สินค้าคุณภาพราคาประหยัด
16 ปี แห่งความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทย
ยินดีพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ
SME Product
Thailand 1995
หน้าแรก

Model MT2000 series

Copyright (C) 1995-2011 Worldtech Business (Thailand) CO.,LTD. All Rights Reserved
Email: worldtech914@gmail.com Tel.02-918-1977,087-495-7395 Fax.662-918-1986
Microtime MT2000 Series
สามารถเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนการทำงานภายในเครื่องได้ตามความต้องการทุกรูปแบบ
One Application with Embedded system