หน่วยความจำในการบันทึกข้อมูลมากกว่า 100,000 Record จำนวนรหัส 8 หลัก
มีระบบนาฬิกาปฏิทิน 100 ปีภายในเครื่อง พร้อมไฟสำรองข้อมูลนาฬิกา
แผงแสดงผลเป็น LCD 16 หลัก 2 บรรทัด มีไฟส่องด้านหลัง สีฟ้า
เก็บข้อมูลใน SD/MMC Card (สั่งพิเศษ..สามารถถอดออกมาโหลดข้อมูลได้ ไม่ต้องเดินสาย)
รุ่นนี้ใช้สำหรับบัตรความถี่หรือบัตรทาบ และ CCD barcode scanner (Option)
อ่านรหัสแถบได้ง่ายที่สุดแม้พิมพ์ไม่ชัดหรืออ่านทะลุฟิมล์ทึบที่ปิดทับแถบรหัสได้
รองรับการกดสถานะ เข้า หรือ ออก ได้ 4 รูปแบบเมื่อบันทึกเวลา (Option)
สามารถตั้งช่วงเวลาและกำหนดวันในสัปดาห์ในการให้เปิดล๊อคประตูได้ (Time Zone)
มีจุดต่อปุ่มกดออกและเซ็นเซอร์ สำหรับควบคุมการเปิดปิดประตูและหน่วงเวลา
สามารถตั้งหมายเลขบัตรหรือชื่อบุคคลแทนหมายเลขบัตรที่ใช้บันทึกได้
มีระบบตรวจสอบการบันทึกข้อมูลซ้ำภายใน 1 นาที
ต่อผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย RS232C หรือ RS485 ซึ่งต่อพ่วงได้ถึง 32 เครื่อง
ส่วนเพิ่มเติมสามารถต่อผ่าน USB และ LAN ได้ (อุปกรณ์เพิ่มภายนอก)
ระบบจ่ายไฟใช้ไฟ AC 220 Volt และจุดต่อสำรองไฟ DC12 Volt ภายนอก
โปรแกรมควบคุมเครื่องใช้กับ Windows สามารถควบคุมการดึงข้อมูล
ข้อมูล/ลบ/ตั้งเวลา/ ฯลฯ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงหรือระยะไกลผ่าน Modem
ข้อมูลจากโปรแกรมเป็น TEXT Files และ mdb.(ฐานข้อมูล)
รูปแบบข้อมูล DDMMYY_12345678_HHMM_ I_AA
ใช้ร่วมกับโปรแกรมคำนวนเวลาและเงินเดือนได้ทุกบริษัทฯ
RFID
13,500.-
จอแสดงผล
SD/MMC
ระบบบัตรความถี่หรือบัตรทาบ(RFID) และ CCD Barcode Scanner
ไม่รวมค่าติดตั้ง
WWW.WORLDTECH2009.COM
สินค้าคุณภาพราคาประหยัด
ยินดีพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ
16 ปี แห่งความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทย
SME Product
Thailand 1995
Email: worldtech914@gmail.com Tel.02-918-1977,087-495-7395 Fax.662-918-1986
barcode_security.gif
087- 495-7395
ราคาพิเศษติดต่อ
02-918-1977
  ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์เฉพาะงาน.>>
ยินดีต้อนรับตัวแทนจำหน่าย
คลิ๊ก
รายละเอียด
1x,xxx.-
รุ่น MT2000R
Copyright (C) 1995-2011 Worldtech Business (Thailand) CO.,LTD. All Rights Reserved
CCD SCANNER
ฟรีชุดคำสั่งให้เพื่อไปพัฒนาโปรแกรมควบคุมเครื่องได้เอง

Model MT2000R

new_flash.gif
ฟรี...โปรแกรมคำนวนเวลา QLiteTime Affiliate..คลิ๊ก
btnprint.gif btndetails.gif
อุปกรณ์เสริม
ดาวส์โหลด
ติดต่อบริษัทฯ
และขอบเขตงาน
หน้าแรก
Nippo 6137(AC)
การติดตั้ง
Nippo 5991(TA)
MT2000B
MT2000R
MT2000BR
MT2000FC
MT2000CP